Telemark Offroad

Offroad - Svarstad og Skien


Telemark Offroad har kjøreområder i Svarstad og Skien. Vi prøver normalt å ha to kjøretreff hver måned. I tillegg kommer diverse andre arrangement som Formula Offroad og GMS Extreme challenge, samt andre klubbarrangement. Selve kjøringen i skog og terreng er en morsom og utfordrende aktivitet, og det er lav terskel for å bli med. Alt du trenger er en bil med firehjulstrekk. Det bør/må være mulighet for å låse firehjulstrekk, samt sette bilen i lavserie. Det er også kjekt med grove dekk og vinsj, men ikke noe krav. Mange nyere biler har en form for firehjulsdrift som kun slår inn automatisk ved behov. Disse har ikke nødvendigvis mulighet for lavserie heller. Denne type biler anbefaler vi å prøve på "Offroad for alle"-anlegget.

Vi kjører i to klasser; Terrengtouring (TT) og Biltrial (BT).
Terrengtouring passer for originale eller lett modifiserte kjøretøy. Biltrial har større krav til sikkerhet, bl.a. at fører og passasjerer må bruke hjelm til enhver tid. De bratteste og mest krevende løypene er merket med BT da det er større sjans for velt og skader på kjøretøy!

Om du vil kjøre aktivt og delta i konkurranser eller bare prøve bilen litt rundt i løypene er helt opp til hver enkelt. Kom gjerne for å kikke på også!
Offroadkjøring er en aktivitet og hobby alle kan bli med på. For rolig kjøring i TT-løypene kan også barna bli med i bilen så lenge de er godt sikret med sikkerhetsbelter og evt. barnestoler.

Vi har høyt fokus på sikkerhet. Alle biler som skal kjøre i våre områder må igjennom teknisk kontroll, og være utstyrt med væskeoppsamler og brannslukningsapparat for å nevne noe. Det er også krav til tak eller veltebøyle. Reglement kan du lese om lengre ned på denne siden.
Se også Norges Bilsportforbunds nettsider.

Om du har en bil du vurderer å prøve hos oss, men er i tvil om den er tilstrekkelig, ta kontakt!

 

Offroadområdet i Skien

I 1998 ble klubben 4x4Lav startet av Erling Holthe og rundt 10 andre med interesse for offroadkjøring.

Det ble jobbet en del år med å få til et kjøreområde på Flittig ca 1,5 mil nord for Skien, idag bedre kjent som Grenland Motorsportsenter.
Det tok først tid å få det formelle i orden, og deretter har klubbens medlemmer brukt mange dugnadstimer på å lage løyper i skogen, grillhytte, parkeringsplass, campingområde med mer. For 15 år siden var det bare skog og en liten traktorvei her, og det er rett og slett en utrolig innsats som står bak det vi har idag.


Vi er idag stolte av å ha et fullverdig offroadanlegg på 163 mål med løyper av forskjellig vanskelighetsgrad. Både originalbiler med skilter, ombygde og hjemmelagde biler er velkomne. Vi legger vekt på det sosiale. Ta gjerne med familien og barna. Grillen fyres alltid opp - pølse og burger er passende offroadmat. Videre er det både kiosk og toalett på plass.

Vi har innendørs klubblokale og strøm tilkoblet.

Takk til alle som har bidratt hittil, og til alle som fortsetter å jobbe for videre utvikling av offroadsenteret!

 

 

 

 

Offroadområdet i Svarstad

"4x4 Drivers" holder til i Brandsrud Sandak i Svarstad. Her har det vært muligheter for offroadkjøring i mange år.

Det er et variert terreng for alle type biler! Sjekk kalenderen for neste treff og ta en tur.

 

 

 

Regler for treningskjøring

Generelt 

All treningskjøring skal foregå i hht. NBFs regelverk for Terreng Touring (TT), Biltrial (BT) og Offroad Challenge (OC). Dette skrivet inneholder i tillegg lokale regler som gjelder på Grenland Motorsportsenter og i Svarstad. Reglene er vedtatt av Styret i KNA Telemark Offroad. Alle som skal kjøre på Grenland Motorsportsenter plikter å sette seg inn i og etterleve både NBFs regelverk og de lokale reglene. All kjøring skjer på eget ansvar.

Kjøreområdet 

All kjøring skal foregå innenfor kjøreområdets yttergrenser. Kart over området fås i sekretariatet.
Følgende fargekoder er benyttet:
Grønne løyper: Kan benyttes av alle kjøretøy. Egnet for Terreng Touring med originale 4x4 biler med lavserie (Toyota Hilux og Landcruiser, Mitsubishi Pajero, Nissan King Cab og Patrol, Jeep Cherokee, MB Gelendewagen, o.l.).
Gule løyper: Terreng Touring Extreme. Anbefales kun for modifiserte biler med minimum 31’’ hjul, sperre bak og vinsj. Risiko for riper, bulker og vannskader.
Røde løyper og områder med Orange BT skilt: Kun tillatt for Biltrial, dvs. biler med 6-punkts bur godkjent i hht. teknisk reglement for Biltrial. Dette grunnet fare for velt.

Tidspunkter for treningskjøring

Tidspunkter for treningskjøring blir publisert på kalender-siden. Klubbmedlemmer kan i tillegg få påminnelse på SMS. Bruk av terrenget til treningskjøring utenom organiserte treningstidspunkter er forbudt.

Registrering og teknisk kontroll

Alle som skal delta på kjøretrening må møte opp i sekretariatet for påmelding og teknisk kontroll. Sekretariatet er normalt åpent mellom kl. 10:00 og 14:00. Påmelding etter kl. 14:00 aksepteres kun dersom det er gjort avtale om dette på forhånd.
Ha dette klart ved registrering:
Biltrial: Førerkort, vognlisens, førerlisens. (engangslisens kan tegnes)
Terrengtouring: Førerkort, vognkort og evt. TT/TTF lisens (engangslisens kan tegnes)

Bergingstjeneste og radiokommunikasjon.

Klubben har en beltevogn som benyttes som bergingskjøretøy.
Bergning gjøres ved å ta kontakt med treffansvarlige i depot/ute i felt
Telefonnummer til ansvarlige står skrevet på tavle i depot.

Kjøretøy 

Kjøretøy som skal benyttes til treningskjøring på Grenland Motorsportsenter må enten ha gyldige kjennemerker eller ha gyldig vognlisens utstedt av NBF for Offroad Challenge eller Biltrail.
Uregistrerte kjøretøy uten årslisens må kjøpe engangslisens Biltrial/Offroad Challenge i sekretariatet.
Alle kjøretøy må fremstilles for teknisk kontroll før kjøring, og det må tilfredsstille NBFs tekniske krav til den klassen det skal benyttes i.

Sikkerhet og forsikring 

Bruk av hjelm, 4-punkt sikkerhetsbelter og armstrap/nett er påbudt ved Biltrial trening. For Terreng Touring og Offroad Challenge skal bilens originale sikkerhetsbelte benyttes, også av passasjerer. Det er tegnet helårs treningsforsikring på kjøreterrenget. Forsikringen gjelder kun for skade på 3. person. Førere er dekket gjennom NBFs lisenser.
Ved trening i Terreng Touring og Offroad Challenge i enkle seksjoner, skal hjelm benyttes og kun en passasjer i Bilen.
Barn i bilen skal sikres etter Vegtrafikklovens bestemmelser.

Førerlisenser 

For Terreng Touring gjelder alle typer førerlisenser utstedt av NBF.
For Biltrail og Offroad Challenge gjelder førerlisens for Biltrial.
Engangs førerlisens for Terreng Touring, Biltrail og Offroad Challenge kan kjøpes i sekretariatet.
NB alle passasjerer i Terrengtouring må løse engangslisens.

Nyttekjøring 

Ved nyttekjøring i terrenget i forbindelse med f. eks. rydding av løypetraseer, transport av ved/tømmer, berging, etc. skal kun registrerte kjøretøy benyttes. Nyttekjøring skal være avtalt med Styret i KNA Telemark Offroad på forhånd.

Kjøreavgift til KNA Telemark

Kjøreavgiften skal bidra til å dekke klubbens utgifter til bl.a. leie av området, strøm, vedlikehold av parkeringsplass og tilkomstveier, drift av beltevogner, etc.

Kjøreavgiften for treningskjøring er kr. 150,- pr. dag for medlemmer av KNA Telemark og kr. 250,- for ikke-medlemmer.
For helg er det 250,- for medlem, og 400,- for ikke-medlem.

NB! Kostnader for NBFs lisenser kommer i tillegg.

I tillegg innføres klippekort hvor du får hvert 5. treff gratis.
Utfylte klippekort kan gi gevinst på årsmøtet!Utdrag av prislisten til NBF for 2017

Engangs trening passasjer lisens for Terreng Touring, Biltrial og Offroad Challenge: 75,-
Engangs fører- og vognlisens trening for Terreng Touring / Biltrial / Offroad Challenge1: 75,-
Engangs fører- og vognlisens løp for Terreng Touring / Biltrial / Offroad Challenge1: 250,-
Årslisens for fører, Biltrial, Offroad Challenge og TT: 400,-
Årslisens for familie, Terreng Touring(Familie): 450,-
Årslisens for fører, Biltrial JR: 350,-
Årlig vognlisens, Biltrial 450,-